Dagbog

Sket i klubben

                  Åbningssejlads 2017

Så kom vi i gang med sejladsen i år, med en skønt formiddag ved søen med mange flotte nybygninger og fantastisk vejr.

Traditionen tro sluttede vi af med pølser og klarskibs cacao.😎


    Nyhedsbrev marts 2016


Dato: 14. marts 2016

Hermed nyt fra bestyrelsen vedr. aktiviteter hen over sommeren.

Vi afholder årets åbningssejlads søndag den 1. maj 2016 kl. 10.00 ved søen. Vi håber at alle vil møde frem så vi kan have en god formiddag ved søen med masser af aktivitet. Vi afslutter dagen i klublokalet med pølser og cacao.

Alle tirsdags sejldage vil fremover starte kl. 18.30

Vi vil forsøge at få noget mere aktivitet hen over sommeren og i den forbindelse vil vi afholde kapsejlads med sejlbåde hver 3. uge. Følgende datoer er fastlagt:

Tirsdage 10/5, 31/5, 21/6, 5/7 og 26/7

På disse datoer vil der være præmie til 1. og 2. pladser

På alle øvrige tirsdage vil der være sejlads med alle skibstyper

Ligeledes vil vi arrangere klubdage ved søen

Lørdag den 11/6 kl. 10.00 samt søndag den 17/7 kl. 10.00. Program for dagene kommer senere.

På disse 2 datoer vil vi forsøge at invitere andre modelskibsklubber.

Ture:

Vi vil lave en tur til B&W-museet den 17. april 2016. Her startes H. C. Ørsteds motoren.

Søndag den 12/6 vil vi arrangere en tur til Stevnsfortet. Hurtig tilmelding kræves, da vi skal bestille guidet rundvisning.

Afslutningssejlads er søndag den 4/9-2016 kl. 10.00.

Bestyrelsen håber på stor tilslutning og opbakning ved de enkelte arrangementer.

Mange hilsner Bestyrelsen VMSK
NYHEDSBREV oktober 2014

 

På bestyrelsesmøde har vi fastsat følgende arrangementer for vinteren.

Søndag den 19. oktober 2014 skal vi have udstilling i Tømmeruphallen. Vi skal være i hallen kl. 10.00 og gøre klar. Udstilling starter kl. 11.00. Tilmelding i klubben.

Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 18.00 . Biks og Banko i Revhuset. I samarbejde med Lystfiskere og Jægerne er der Bankospil. Spisning, kaffe og kage samt bankospil kr. 125,- pr. deltager. Tilmelding i klubben senest den 21. oktober 2014.

Torsdag den 18. december 2014 kl. 19.00. Gløgg og æbleskiver i klublokalet. Tilmelding i klublokalet

 

Lørdag den 24. januar 2015. Julefrokost i klublokalet. Da det har været lidt trægt de senere år med tilmeldinger, vil vi gerne have en hurtig tilmelding for at se om der er stemning for en hyggelig aften. Vi forventer at middagen vil koste kr. 125,- pr. person.

 

Torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00. Generalforsamling. Af hensyn til spisning skal tilmelding klares senest 1 uge før generalforsamlingen. Klubben er som sædvanlig vært ved 3 stk smørrebrød.

 

Lørdag den 18. april 2015. Tur til Flensburg Skibsmuseum. Klubben betaler alle rejseudgifter. Mad og drikke er for egen regning.

 

Søndag den 10. maj 2015 kl 10.00. Åbningssejlads. –og så er det sommer igen-

 

Husk at vi nu har klubaftner hver tirsdag og torsdag kl 19.00.

 

MVH Bestyrelsen


 

2014 

OBS.... Se ny dato for gløgg-aften

Tirsdag den 15. december 2015 er der Gløggaften i klublokalet kl. 19.00

Lørdag den 23. januar 2016 er der julefrokost

Torsdag den 11. februar 2016 afholdes generalforsamling       


Nyt arrangement tirsdag den 11. februar 2014 kl. 19.00 på fæstningen.
 
Kurt fra museet har inviteret os til film og billede aften på museet. Der vil blive vist film fra det gamle Korsør mv.
 
Reserver denne dato


Først indkaldes der til ordinær generalforsamling torsdag den 13. februar 2014 kl. 18.30 i klublokalet. Se dagsorden der er vedhæftet.

Af hensyn til spisning skal tilmelding ske senest den 7. februar 2014.

 

Bestyrelsen har planlagt følgende arrangementer:

Julefrokosten er aflyst...

Julefrokost er lørdag den 18. januar 2014 kl. 16.00 i klublokalet, hvor der vil være noget godt til ganen. Pris pr deltager er kr. 100,00. Husk at tage en gave med til en værdi af 20-30 kr. Der afholdes traditionen tro en festlig pakke auktion. Tilmelding til bestyrelsen

Tur til det nye søfartsmuseum i Helsingør er lørdag den 1. februar 2014. Transport vil beløbe sig til kr. 100,00 pr. deltager. Klubben betaler entré samt frokost.

Åbningssejlads for 2014 bliver søndag den 4. maj kl. 10.00 ved søen

Tur til Flensborg, lørdag den 10. maj 2014, hvor vi skal besøge søfartsmuseum. Transport vil beløbe sig til kr. 250,00 pr. deltager. Klubben betaler entré samt frokost.

Tilmelding til turene skal ske til bestyrelsen2013
*

Vestsjællands Modelskibsklub

Nyhedsbrev juli måned 2013

15. juli 2013.

 

Hermed program for resten af året.

 

Vi forsøger at arrangere et besøg på Vikingeskibsmuseet samt de arbejdende værksteder i Roskilde lørdag den 10. august 2013. Tilmelding senest den 1. august.

Klubben deltager i kulturugen lørdag den 24. august 2013. Vi opsætter vores bassin på Fæstningen. Nærmere omkring arbejdsopgaver aftales på klubaftner.

Afslutningssejlads er fastsat til søndag den 8. september kl. 10.00 ved søen. Sædvanen tro er der til frokost pølser og cacao for medlemmer og gæster i klublokalet.

Vi er søndag den 20. oktober 2013 blevet inviteret til Tømmeruphallen kl. 11.00 til 15.30.

Biks og Banko er fastsat til tirsdag den 29. oktober kl. 18.00 i Revhuset.

Besøg på det nye skibsfartsmuseum i Helsingør lørdag den 16. november. Tilmelding senest 2. november. Turen flyttes til det nye år. Istedet er der bådudstilling i Fuglebjerghallen hvor Falken har indendørs flyvestævne.

Juleafslutning og julegløgg er tirsdag den 17. december 2013 i klublokalet.

 

Der vil blive ophængt tilmeldingslister til de enkelte aktiviteter i klublokalet.

 Bestyrelsen arbejder pt. på program for sommer 2013.


OBS....Sidste tilmelding til Karlskrona tur er tirsdag den 4/6.

Søndag den 9. juni 2013 arbejdes der på en tur til marinemuseet i Karlskrona i Sverige. Dette bliver en heldagstur. Deltagerne medbringer selv madpakke til turen. Planen er at vi skal indtage vores hjemmesmurte madpakker ved et kendt lystfiskeområde ved Mørum. Klubben betaler brobillet og indgang til museet. Egenbetaling bliver kr. 150,00 pr. deltager.

Dato ikke fastlagt, men vil være et sted i ugerne 33-34. Besøg på vikingemuseet i Roskilde, samt de arbejdende værksteder der er tilknyttet. Klubben betaler entreen.

Klubaftner i Revhuset torsdag kl. 19.00. Sejlads tirsdag kl. 19.00 ved søen

GOD VIND.Generalforsamling afholdes torsdag den 14. februar 2013.

Åbningssejlads er fastsat til søndag den 5. maj 2013 kl. 10.00 ved søen.2012
*

Plan for vinterkurser:

Dato:

Kursus:

Instruktør:


Tirsdag 9. oktober


Glasfiberarbejde. Beklædning med væv og Epoxy samt efterbehandling. Form og model.


Knud-Erik

Tirsdag den 30. oktober og 6. november

Maling og grundbehandling og spartling

Tirsdag den 27. november og

11. december

Batterier, ladning og stikforbindelser

Lodning af batteripakker

Ladning af forskellige batterityper

Ladeapparater

Montering af elektronikken

CarstenSøndag den 21. oktober 2012. Udstilling i Tømmeruphallen Kalundborg. Tilmelding i klubben senest 18/10-2012.

Tirsdag den 23/10-2012. Biks og Banko i Revhuset. Fællesarrangement i klubhuset med Biksemad kl. 18.00 og efterfølgende bankospil. Deltagerpris er kr. 120,00 pr. person. Der er amerikansk lotteri med fine præmier. Kom og vær med da det plejer at være en dejlig aften sammen med jægerne og lystfiskerne. Tilmelding i klubben senest 18/10-2012.


Tirsdag den 18. september kl. 19.00. Besøg og rundvisning på fregat. Mødested ved hovedindgangen på flådestationen.

*
Lørdag den 15. september
fra kl. 10.00 til 16.00 skal vi udstille i Medborgerhuset i Korsør, hvor Korsør Husflid har inviteret lokale klubber.

*

Lørdag den 25. august er der Kulturuge, hvor vi skal deltage med bassin og udstilling på fæstningen i Korsør

Du må meget gerne reservere dagen da vi helst skal være rigt repræsenteret fra klubben.

2011
*
Torsdag den 29. september 2011 var vi på besøg i Næstved Modeljernbaneklub.
Vi var 6 medlemmer som så modeljernbaneanlægget i Næstved. Det var en stor oplevelse at se dette utrolig flotte anlæg.
*
Søndag den 11. september 2011 Afslutningssejlads ved søen i rigtig dejligt vejr med efterfølgende arrangement i klublokalet.
*
Lørdag den 27. august 2011 deltog vi i Maritime kulturdage på fæstningen i Korsør. Vi havde opsat vores vandbassin og pavilion. Udstilling af skibsmodeller og sejlads for børn med Pollux slæbebåde. Trods det våde og blæsende vejr havde vi stort besøg og meget stor søgning af børn der ville sejle. Vi var 5 medlemmer der passede bassin og udstilling.
*
Søndag den 1. maj 2011 kl. 10.00 afholdes åbningssejlads ved søen. Reserver dagen og lad os få en rigtig god sejldag. Hvis vejret tillader det vil vi starte grillen ved frokosttid. Klubben sørger for alt det nødvendige til frokostmenuen.
*
I april 2011 har vores lokalradio "Radio Storebælt" været på besøg og lavet interview. Det bliver til en times udsendelse blandet med modelskibssnak og musik
*
Lørdag den 26. marts 2011 kl. 10.00 - 15.00. Loppemarked i klublokalerne på revet.
*

| Svar

Nyeste kommentarer

27.07 | 12:36

Er der nogen over og sejle i aften

25.05 | 11:59

Følgende dage er sejldage ved søen. Alle dage kl. 19.00.

Mandag den 31. maj
Mandag den 14. juni
Mandag den 28. juni
Mandag den 12. juli
Mandag den 26. juli

25.05 | 08:49

Hejsa hvornår sejler i igen

16.06 | 14:12

Hej sejler i i aften